APP PROJEKT s.r.o.

Společnost APP-PROJEKT je projektovou a inženýrskou kanceláří poskytující komplexní služby při přípravě a realizaci staveb. Byla založena v dubnu roku 1992 jako soukromá firma v právní formě společnosti s ručením omezeným a s registrací v obchodním rejstříku.

Zakladateli a společníky APP-PROJEKT s.r.o. bylo v době jejího vzniku 6 fyzických osob, které spolupracovaly v  oboru projektování průmyslových staveb již delší dobu před založením nové společnosti.

Všichni společníci aktivně působili ve firmě od samého začátku její činnosti. Mají spolu s většinou zaměstnanců dlouholeté zkušenosti v oboru projektování a výstavby průmyslových objektů. Tyto jejich zkušenosti byly v uplynulých letech ještě prohloubeny při náročných úkolech, které řešili jak samostatně tak ve spolupráci se zahraničními partnery. Jednalo se převážně o projekty pro investory přicházející do pro investory přicházející do České republiky s cílem vybudovat zde nové výrobní kapacity.

Odborná způsobilost k požadovaným úkonům:

V kmenovém stavu společnosti je celkem 7 osob autorizovaných podle zákona číslo 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

APP-PROJEKT disponuje profesními specialisty v následujících oborech:

Personální a technické vybavení

Projektová a inženýrská kancelář APP-PROJEKT s.r.o. má přibližně 30 stálých kmenových zaměstnanců a spolupracuje podle potřeby s celou řadou dalších partnerů jak tuzemských, tak i zahraničních. Profesní složení umožňuje nabízet komplexní služby generálního projektanta v přípravě a realizaci výstavby a zajišťovat je v rozhodující míře vlastními silami.

Od svého vzniku se společnost APP-PROJEKT postupně stala dobře vybavenou a standardně fungující projektovou a inženýrskou firmou, spolehlivě plnící rozmanité požadavky svých zákazníků v dohodnutém časovém a nákladovém rámci a v odpovídající kvalitě. Pracovníci firmy jsou schopni jednat se svými zákazníky a partnery i v německém a anglickém jazyce. Firma disponuje vlastní provozní budovou vybavenou CAD pracovišti a další moderní kancelářskou a komunikační technikou.

Integrovaný systém řízení

APP-PROJEKT zavedl do své činnosti integrovaný systém řízení jakosti a systém environmentálního řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 - 2009 a ČSN ISO 14001-2005. Vedení společnosti v rámci své působnosti sleduje uspokojování zájmů zákazníků a kvalitu produkce za současného zlepšování environmentálního profilu a dopadu činnosti na životní prostředí.

Certifikáty

zoom detail  zoom detail  zoom detail  zoom detail  zoom detail