O nás

Společnost APP-PROJEKT je projektovou a inženýrskou kanceláří se sídlem v Českých Budějovicích poskytující komplexní služby při přípravě a realizaci staveb. Byla založena v dubnu roku 1992 jako soukromá firma v právní formě společnosti s ručením omezeným a s registrací v obchodním rejstříku.

Zakladatelé a vlastníci aktivně působí ve firmě od samého počátku její činnosti. Mají spolu s většinou zaměstnanců dlouholeté zkušenosti v oboru projektování a výstavby průmyslových objektů. Získali je při náročných úkolech, které řešili v uplynulých letech jak samostatně, tak ve spolupráci se zahraničními partnery. Po celou dobu existence firmy bylo značné množství zakázek realizováno pro zahraniční investory, přicházející do České republiky s cílem vybudovat zde nové výrobní kapacity.

Projektová a inženýrská kancelář APP-PROJEKT s.r.o. má přibližně 30 stálých kmenových zaměstnanců a spolupracuje podle potřeby s celou řadou dalších partnerů jak tuzemských, tak i zahraničních. Profesní složení umožňuje nabízet komplexní služby generálního projektanta v přípravě a realizaci výstavby a zajišťovat je v rozhodující míře vlastními silami.

Od svého vzniku se společnost APP-PROJEKT postupně stala dobře vybavenou a standardně fungující projektovou a inženýrskou firmou, spolehlivě plnící rozmanité požadavky svých zákazníků v dohodnutém časovém a nákladovém rámci a v odpovídající kvalitě. Pracovníci firmy jsou schopni jednat se svými zákazníky a partnery i v německém a anglickém jazyce. Firma disponuje vlastní provozní budovou vybavenou moderní kancelářskou a komunikační technikou.

APP-PROJEKT disponuje profesními specialisty v následujících oborech:

 • architekt a urbanista
 • stavař
 • statik
 • ceny a kalkulace
 • dozor a vedení staveb
 • řízení projektů
 • koordinátor BOZP
 • zdravotní instalace
 • vytápění, vzduchotechnika, chlazení
 • potrubní rozvody médií, průmyslové zdroje
 • elektrotechnika
 • výrobní, dopravní a skladovací zařízení
 • výrobní zařízení povrchových úprav
 • požární bezpečnost staveb
 • bezpečnost a hygiena práce
 • ochrana životního prostředí
 • zařízení gastronomických provozů
 • dopravní stavby, inženýrské stavby
 • sadové úpravy

V kmenovém stavu společnosti je celkem 7 osob autorizovaných podle zákona číslo 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Certifikáty

31 let zkušeností

Od roku 1992 pro Vás zajišťujeme komplexní služby v oblasti přípravy a realizace staveb.
Jsme dlouhodobými a stabilními partnery pro naše zákazníky, mezi nimiž jsou i některé významné a renomované společnosti. Prohlédněte si naše reference.