Naše služby

Projektová a inženýrská kancelář APP-PROJEKT, s.r.o. disponuje řadou zkušených odborníků dlouhodobě působících v oboru projektování průmyslových staveb, kteří společně tvoří komplexní projektový tým. Tento tým je schopen poskytnout vlastními silami nebo v kooperaci se svými partnery ucelený soubor služeb na úrovni evropského standardu služeb architektonických a inženýrských kanceláří.

Co tímto souborem rozumíme?

 • konzultace, posudky, průzkumy
 • vypracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • vyhledání vhodného pozemku nebo jiné nemovitosti, jejich posouzení
 • vypracování srovnávacích studií, vyhodnocení variant umístění stavby
 • zhodnocení technického stavu objektů a územních podmínek
 • návrh vhodného konceptu zástavby území
 • návrhy stavby, objektu, technického zařízení, interiérů
 • návrhy uspořádání výrobních, dopravních a skladovacích zařízení, vnitřního vybavení
 • odhady nákladů a termínové plánování realizace
 • projektová řešení všech stupňů
 • získání veškerých úředních povolení
 • vypracování podkladů pro výběrová řízení – tendry
 • spolupráce při organizaci výběrových řízení a při uzavírání smluv
 • dozor po dobu realizace staveb zaměřený na kvalitu provedení, termíny a náklady
 • výkon koordinátora BOZP na staveništi
 • převzetí hotového díla a jeho odevzdání uživateli, zaškolení obsluhy
 • předání dokladů pro provoz, obsluhu, údržbu a opravy

Těžiště naší působnosti:

 • průmyslové stavby
 • stavby pro skladování a logistiku
 • nákupní centra
 • kancelářské a správní budovy
 • gastronomická zařízení
 • veřejné a občanské budovy
 • obytné domy

 

Během své existence získala projektová a inženýrská kancelář APP-PROJEKT rozsáhlé zkušenosti při spolupráci se zahraničními partnery a zákazníky, kteří budují v České republice nové kapacity. Realizace náročných úkolů a získané poznatky nám umožňují nabídnout dnes zákazníkovi projektová řešení budov a jejich zařízení na vysoké technické úrovni srovnatelné se standardem, běžně používaným v nejvyspělejších státech Evropy.

O úrovni naší práce budeme rádi informovat každého zájemce formou osobního kontaktu spojeného s podáním dalších doplňujících informací a referenčních údajů, ukázkami realizovaných staveb či přímo společnou návštěvou vybrané stavby.

31 let zkušeností

Od roku 1992 pro Vás zajišťujeme komplexní služby v oblasti přípravy a realizace staveb.
Jsme dlouhodobými a stabilními partnery pro naše zákazníky, mezi nimiž jsou i některé významné a renomované společnosti. Prohlédněte si naše reference.